Tlumočník angličtina - němčina Kroměříž  Zlín  Olomouc  Brno

Tlumočení (od 5000 Kč za den)

Profesionálnímu tlumočení z češtiny do angličtiny a němčiny (a naopak) se věnuji již od roku 1998, kdy jsem byl Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk anglický a německý. Poskytuji následující typy tlumočení:

Vždy garantuji zachování naprosté mlčenlivosti a vysoké kvality tlumočení.

Nejčastěji tlumočím u obchodních jednání, soudních jednání, jednání u notáře, na valných hromadách, na úřadech, u orgánů policie, na výstavách a veletrzích, na školeních a seminářích, při zahraničních auditech ve firmách. Při tlumočení neshrnuji obsah „tak nějak“ vlastními slovy, ale říkám zcela přesně to, co říká mluvčí, včetně jeho tónu řeči a emotivního náboje.

Obchodní jednání probíhají nejčastěji formou jednodenních či dvoudenních služebních cest do Německa, Rakouska a Maďarska. Potřebujete-li sjednat obchod v zahraničí, můžeme tam spolu pomocí tlumočeného konferenčního hovoru zavolat, sjednat si se zahraničním partnerem schůzku, předjednat s ním hlavní body a poté vyrazit na cestu. Chcete-li ušetřit čas i peníze, můžeme uskutečnit videokonferenci přes Skype nebo WhatsApp. Taková videokonference může trvat několik hodin nebo jen pár minut – obrovskou výhodou krátkých tlumočení po telefonu je, že tlumočníka platíte po minutách. A tak není-li osobní přítomnost nezbytná, ušetříte si nejen dlouhou zahraniční cestu a benzín, ale zaplatíte jen zlomek z denní sazby za tlumočení v zahraničí.

Časově jsem velmi flexibilní – tlumočím i o víkendech a svátcích.

Ceník tlumočení

Základní sazba za tlumočení je 5.000 Kč za osmihodinový pracovní den (soudní tlumočení 6.000 Kč).

Cena tlumočení se odvíjí od náročnosti zakázky + zda se jedná o soudní tlumočení. Každou zakázku Vám rád okamžitě nacením – je potřeba znát délku tlumočení a také čas potřebný pro přípravu, nastudování materiálů.

Cena je nižší, pokud se bude jednat o příležitostné tlumočení během procházky v Květné zahradě, a vyšší pokud se jedná např. o tlumočení u soudního jednání v zahraničí nebo simultánní tlumočení lékařské konference pro sto lidí. Např. svatební obřady s poetickými projevy oddávajících protkanými vzletnými citáty světových autorů vyžadují mnoho hodin příprav na rozdíl od tlumočení u dopravní nehody.

Tlumočení na zahraničních cestách se pak účtuje paušální částkou za den – objednatel zpravidla hradí tlumočníkovi cestovné, ubytování a stravu. Stálí zákazníci získávají slevu.

Jak můžete přispět ke zdárnému průběhu tlumočení?

Profesionální tlumočník musí perfektně ovládat cizí řeč, být diskrétní, mít přehled o společenských zvyklostech v daném státu, mít cit pro jazyk, dobrou paměť, dobrý sluch, trpělivost, schopnost maximální koncentrace a samozřejmě slušné vystupování na úrovni.

Tlumočník

Poskytuji služby jako tlumočník ve městech: Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Otrokovice, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Vyškov, Brno, Přerov, Prostějov, Olomouc, Praha.