Soudní tlumočník angličtina - němčina Kroměříž  Zlín  Olomouc  Brno

Soudní tlumočník a soudní překladatel

Jsem veden v Evidenci znalců a tlumočníků Ministerstva spravedlnosti ČR a jsem členem Komory soudních tlumočníků ČR.

Soudní tlumočení (6000 Kč za 8 hodin)

Jako soudní tlumočník pro jazyk anglický a jazyk německý poskytuji soudní tlumočení u soudů, při jednání u notáře (projednání dědictví, valné hromady), na cizinecké policii (povolení k pobytu), na matričních úřadech (mezinárodní svatby, uznání otcovství) či u jiných úředně dokladovaných událostí. Tlumočím také zkoušky v autoškole pro cizince, kteří potřebují český řidičský průkaz. (pro podrobnosti viz záložka Tlumočení).

Soudní překlady (cca. 550 Kč za normostranu)

Jako soudní překladatel provádím soudní překlady (= úřední/ověřené překlady s kulatým razítkem) prakticky všech typů úředních dokumentů z češtiny do angličtiny a němčiny (a naopak) - pro podrobnosti viz záložka Překlady.

Soudní překlad musí být doslovný a obsahovat veškeré informace uvedené na dané listině, přeložena musí být tedy hlavička listiny i všechna razítka. Soudní překlad musí být opatřen tlumočnickou doložkou s podpisem a razítkem soudního tlumočníka. Jedná se o kulaté razítko s malým státním znakem a průměrem 36 mm.

Kulaté razítko soudního tlumočníka

Nakonec se soudní překlad trikolórou sváže s překládanou listinou a zapečetí, takže spolu tvoří neoddělitelný celek. Všechny soudní překlady a tlumočnické úkony se registrují pod pořadovým číslem do evidence tlumočnických a překladatelských úkonů, jejímž správcem je ministerstvo spravedlnosti ČR.

Jmenovací dekret soudního tlumočníka

Soudním tlumočníkem jsem byl jmenován Krajským soudem v Brně v roce 1998.

Jmenovací dekret soudního tlumočníka Krajský soud Brno

Jako soudní tlumočník mám povinnost zachovávat mlčenlivost a konat nestranně.

Činnost soudních tlumočníků upravuje zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích. Slib tlumočníka zní: "Slibuji, že při své tlumočnické činnosti budu dodržovat právní předpisy, že tlumočnickou činnost budu vykonávat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, nezávisle a nestranně, že budu plně využívat všech svých znalostí a dbát o jejich rozvoj a že zachovám mlčenlivost o skutečnostech, o nichž jsem se při výkonu tlumočnické činnosti dozvěděl."

Poskytuji služby jako soudní tlumočník ve městech: Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Otrokovice, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Vyškov, Brno, Přerov, Prostějov, Olomouc, Praha.