Překlady a tlumočení angličtina - němčina - čeština

Překlady (od 280 Kč za stránku)

Profesionální překlady z češtiny do angličtiny a do němčiny (a naopak) vč. soudního ověření poskytuji již od roku 1998.

Překládám také z němčiny do angličtiny a z angličtiny do němčiny.

Soudní překlady

Specializuji se na soudní překlady (tj. úřední překlady s kulatým razítkem).

Upozornění:
Tyto úřední překlady se svazují s originálem nebo s ověřenou kopií!

Nejčastěji překládané typy listin:

Soudní překlad je nutné svázat (a zapečetit) s originálem překládané listiny – např. Váš rodný list. V případě, že si potřebujete originál Vašeho rodného listu ponechat, je třeba se dohodnout, s čím se bude soudní překlad svazovat. Na požádání mohu zajistit notářem ověřenou kopii Vašeho originálu. Kopie do zahraničí by měl ověřovat výhradně notář, ne jeho asistent. Také nedoporučuji ověřovat kopie na poště ani na městském úřadu (tzv. Czech POINT), neboť taková ověření by správně neměla být v zahraničí uznávána.

Soudní překlady Vám mohu kromě papírové formy zaslat navíc i naskenované v PDF.

soudní/úřední překlady

Apostila

Některé důležité dokumenty – jako např. rodný list pro získání občanství – jsou v zahraničí uznávány pouze, pokud jsou opatřeny apostilou (Apostille). Jedná se o ověření, že matrikář, který podepsal Váš rodný list, skutečně existuje a že měl zmocnění rodný list podepsat. Apostilu Vám vystaví: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, konzulární odbor – referát legalizace, Hradčanské nám. 5, 110 00 Praha 1, Tel. 224 182 188, email: legalizace@mzv.cz.

Překlad apostila

Překlady odborných textů

Provádím také překlady odborných textů z různých oborů:

U všech překladů je samozřejmostí vysoká úroveň zpracování, dodržování 100% shody grafické stránky překladu s originálem (zachování formátování 1:1, grafů, obrázků a jiných grafických prvků).

Dodací lhůty

Dodací lhůta závisí především na přání zákazníka. U expresních překladů je však třeba počítat s navýšením ceny za práci přes noc nebo o víkendu. Překlady krátkých emailů a běžných úředních listin (výpis z rejstříku trestů, rodný list apod.) mohu provést i na počkání.

Ceník překladů

Pro všechny překlady Vám zdarma a obratem vypracuji cenovou nabídku. Cena za 1 normostranu začíná na 280 Kč. Kritériem pro stanovení ceny překladu je jednak jeho časová náročnost a také to, zda se jedná o soudní překlad.
Stálí zákazníci získávají slevu.

Cena je první a často (bohužel) jediná věc, která zákazníka zajímá, přestože kvalita překladu různých překladatelů se může obrovským způsobem lišit, asi jako sloh Karla Čapka a propadlého maturanta z češtiny. Když se někdo ptá, kolik stojí jedna stránka překladu, je to jako volat do autosalónu a ptát se, kolik stojí jedno auto. Samozřejmě zákazník vždy očekává perfektní, srozumitelný překlad, ale ten je dle mých zkušeností v českých zemích spíše výjimkou než pravidlem. Mohl bych uvést spousty příkladů nepřesných překladů, dokonce i z oficiálních formulářů ministerstev. Tyto jsou logickým důsledkem státní politiky, kdy jediným kritériem výběrového řízení na provedení překladu je cena. Problémem však je, že zákazník zpravidla nehovoří cizím jazykem natolik perfektně, aby pochopil, že onen nejlevnější překlad je pro rodilého mluvčího nesrozumitelný či zavádějící.

Zobrazit příklad

Překlad je řemeslo i umění. Stejně jako si zaplatíte dobrého obkladače, pokud nechcete strhávat křivě položené obklady v koupelně, tak byste měli věnovat čas i výběru kvalitního překladatele, chcete-li mít jistotu, že Váš text bude přeložen srozumitelně a bez překroucení významu. Zejména u obchodních smluv a soudních dokumentů může stokoruna ušetřená díky velmi levnému překladu ve finále znamenat mnohatisícové ztráty.

Jedna stránka překladu (1 normostrana)

Pojem „stránka překladu“ upravuje vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v § 24 odst. 2.: „Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.“ U textů v elektronické podobě je analogicky stránkou textu 1800 znaků včetně mezer.

Překlady ve městech: Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Otrokovice, Holešov, Bystřice pod Hostýnem, Vyškov, Brno, Přerov, Prostějov, Olomouc, Praha.