Reference – překlady a tlumočení Historie překladatelské firmy

Reference

Zákazníci (výběr):

Kroměřížský deník – interview tlumočníka pro místní deník v r. 2007
Soudní tlumočník Kroměříž

Můj hlavní přínos pro Vás:

Překládám angličtinu a němčinu ze všech oborů, a to i se soudním ověřením. Největší zkušenosti mám s obchodními, právními a technickými texty. Nabízím rovněž tlumočení všeho druhu vč. tlumočení přes telefon/Skype. Nenajdete u mne služby žádné velké překladatelské agentury s desítkami ne vždy stejně kvalitních překladatelů, nýbrž pouze jediného profesionálního překladatele, který Vám nabízí skutečně osobní a otevřený přístup. Lze tak navázat efektivnější a rychlejší spolupráci než pomocí překladatelských agentur v roli prostředníka. Díky tomu, že informace od Vás ke mně plynou přímou cestou, nemusíte samozřejmě platit žádné příplatky za zprostředkování či jakékoli jiné těžko myslitelné přirážky ani DPH (nejsem plátce DPH). A jde-li Vám v první řadě o kvalitu, bude pro Vás výběr překladatele klíčovým kritériem. Zvolte si tedy překladatele, jehož budete osobně znát, na nějž se budete moci kdykoli obrátit a který se v plné míře zaručí za kvalitu a odbornost své práce.

Odborné vzdělání, praxe, historie firmy:

Jsem absolventem pětiletého studia anglické a německé filologie na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má překladatelská kancelář funguje v Kroměříži od roku 1998, kdy jsem byl Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk anglický a německý. Studoval jsem němčinu také na univerzitách v německém Saarbrücken a v rakouském Klagenfurtu. Svou angličtinu jsem zdokonaloval při pracovních i soukromých návštěvách ve Spojených státech a v Anglii. Jako tlumočník jsem absolvoval desítky obchodních jednání, tlumočení ve výrobě, při auditech, na exkurzích, valných hromadách, na konferencích pro státní správu, pro EU a agentury (Velvyslanec USA, předseda ODS Topolánek). Nyní se zaměřuji především na překlady obchodních smluv, listin společnosti, právní texty a technické překlady. Důraz kladu na přesnost překladu tak, aby veškerý obsah původního sdělení včetně jeho nejjemnějších odstínů a případných dvojsmyslů či slovních hříček zůstal zachován.

Soudní tlumočení svatebního obřadu