English Česky Deutsch

Reference

Zákazníci (výběr):

 • Bircher CZ s.r.o. Hranice – výroba řídicích celků pro stroje a elektrická zařízení
 • Elma-therm s.r.o. Kroměříž – elektromontážní společnost
 • Evropská unie – tlumočení na konferenci o celoživotním vzdělávání v Kroměříži v květnu 2003
 • Fox service Praha – překladatelský servis
 • GfK Praha s.r.o. – společnost pro výzkum veřejného mínění
 • CHAOS Kroměříž – zakázkový vývoj a výroba mikroprocesorové elektroniky
 • Hanák Nábytek, a.s. – výroba kuchyní
 • Krajský úřad Zlín –  tlumočení setkání malajského velvyslance s hejtmanem Zlínského kraje v prosinci 2004
 • Magneton, a.s. Kroměříž – výroba elektropříslušenství pro automobilový průmysl
 • Městský úřad Kroměříž – tlumočení při návštěvě 8 velvyslanců asijských zemí v Kroměříži v září 2001
 • Městský úřad Zlín
 • Okresní soud Kroměříž
 • překladatelská agentura Skřivánek
 • RVS Datentechnik GmbH München  – překlad ISDN software do češtiny
 • S-projekt plus a.s. Zlín – projekční firma
 • Sklářské studio Oliva Železný Brod – ruční výroba skla
 • Střední zdravotní škola Kroměříž
 • Technosoft spol. s r.o. Chropyně – překlad informačního systému Apertum pro střední a malé podniky (Microsoft)
 • UNILIN Flooring NV – Belgie, školení u největšího výrobce laminátových podlah
 • Velehrad 2005 – mezinárodní konference – simultánní tlumočení projevů: velvyslanec USA J. Exc. William J. Cabaniss Jr., olomoucký arcibiskup J. Graubner, kardinál M. Vlk, předseda ODS M. Topolánek, J. Čarnogurský, hejtman Zlínského kraje a další
 • Kroměřížský deník – interview tlumočníka pro místní deník v r. 2007

 


Soudní tlumočník:

 • Činnost soudních tlumočníků upravuje zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.
 • Jedna stránka překladu:
  Výklad pojmu „stránka překladu“ je uveden ve vyhlášce č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, v § 24 odst. 2.: „Jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.“ U textů v elektronické podobě je analogicky stránkou textu 1800 znaků včetně mezer = 1 normostrana.

 

 • Můj hlavní přínos pro Vás:
  Překládám angličtinu a němčinu ze všech oborů, a to i se soudním ověřením. Největší zkušenosti mám s obchodními, právními a technickými texty. Nabízím rovněž tlumočení všeho druhu vč. tlumočení přes telefon/Skype.
  Nenajdete u mne služby žádné velké překladatelské agentury s desítkami ne vždy stejně kvalitních překladatelů, nýbrž pouze jediného profesionálního překladatele, který Vám nabízí skutečně osobní a otevřený přístup. Lze tak navázat efektivnější a rychlejší spolupráci než pomocí překladatelských agentur v roli prostředníka. Díky tomu, že informace od Vás ke mně plynou přímou cestou, nemusíte samozřejmě platit žádné příplatky za zprostředkování či jakékoli jiné těžko myslitelné přirážky ani DPH (nejsem plátce DPH).
  A jde-li Vám v první řadě o kvalitu, bude pro Vás výběr překladatele klíčovým kritériem. Zvolte si tedy překladatele, jehož budete osobně znát, na nějž se budete moci kdykoli obrátit a který se v plné míře zaručí za kvalitu a odbornost své práce.
 • Mé tradice, historie a zkušenosti:
  Jsem absolventem pětiletého studia anglické a německé filologie na filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Má překladatelská kancelář funguje v Kroměříži od roku 1998, kdy jsem byl Krajským soudem v Brně jmenován soudním tlumočníkem pro jazyk anglický a německý. Studoval jsem němčinu také na univerzitách v německém Saarbrücken a v rakouském Klagenfurtu. Svou angličtinu jsem zdokonaloval při pracovních i soukromých návštěvách ve Spojených státech a v Anglii. Jako tlumočník jsem absolvoval desítky obchodních jednání, tlumočení ve výrobě, při auditech, na exkurzích, valných hromadách, na konferencích pro státní správu, pro EU a agentury (Velvyslanec USA, předseda ODS Topolánek). Nyní se zaměřuji především na překlady obchodních smluv, listin společnosti, právní texty a technické překlady. Důraz kladu na přesnost překladu tak, aby veškerý obsah původního sdělení včetně jeho nejjemnějších odstínů a případných dvojsmyslů či slovních hříček zůstal zachován.
úřední překlady, soudní tlumočník kraj Zlín